Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
رضا زاهدی

تنش پس ماند

Recommended Posts

رضا زاهدی    19

Super Moderators

 

تنش های پسماند (Residual Stresses) سیستم تنش هایی هستند که وقتی جسمی از نیروهای خارجی رهاست، در آن جسم وجود دارند. چون تنش های باقیمانده توسط تغییرشکل مومسان غیریکنواخت تولید می‌شوند، بررسی تنش های باقیمانده ای که در هر فرآیند فلزکاری ایجاد می شوند، اهمیت دارد. تنش پسماند تنشي است كه بر اثر انجام عمليات خاصي در جسم باقي مي‌مانند و در حالي كه جسم تحت هيچ بارگذاري خارجي نيست نيز وجود دارد. عموماً، عبارت تنش پسماند به صورت اثر استاتيکي، نماينده ميدان هاي تنشي تک محوري يا چند محوري دريک سيستم بسته، بدون وجود هيچگونه نيرو يا گشتاور خارجي است. طبيعت تنش پسماند به گونه اي است که در مقابل هر تنش كششي، تنش فشاري نيز بايد وجود داشته باشد ، به گونه‌اي كه جسم در حالت تعادل باقي بماند كه به اين حالت «حالت خود تعادلي» مي گويند. اين مواضع تنشي با هم در تعادلند.

علت اينكه شناسايي چنين تنش هايي براي ما مهم است اين است كه وقتي جسم تحت تنش خارجي قرار مي‌گيرد، اين تنش خارجي به تنش پسماند موجود افزوده مي‌شود. پس اگر در منطقه‌اي تنش پسماند كششي داشته باشيم و بارگذاري ما نيز تنش كششي باشد سطح تنش در آن منطقه بالاتر از آنچه كه تنها با لحاظ تنش كششي خارجي به دست مي‌آيد خواهد بود. لذا در صورتي كه تنش كششي پسماند داخلي را در نظر نگيريم و قطعه را تنها براساس تنش اعمالي خارجي طراحي مي‌كنيم ممكن است در اثر تنش‌هاي پسماند خارجي تنش در قطعه از حد تسليم آن بالاتر رفته و باعث شكست آن گردد.

تنش هاي پسماند در نتيجه کار روي قطعات از جمله حين ريخته گري، آهنگري، نوردکاري و يا جوشکاري در قطعه به وجود مي آيند. تنش پسماند از لحاظ گستردگي در جسم به سه نوع تقسيم مي شود:

1. تنش هاي پسماند نوع اول، اغلب در ناحيه وسيعي از ماده (چندين دانه)، به صورت همگن و يکنواخت قرار دارد. برهم خوردگي و اغتشاش در تعادل نيروها، همواره منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي مي‌شود.

2. تنش هاي پسماند نوع دوم، اغلب در ناحيه کوچک‌تري از ماده (در يک دانه يا در تعداد اندکي از دانه‌ها)، به طور يکنواخت و همگن توزيع شده اند. در اين حالت اغتشاش در تعادل نيروهاي مناطق مختلف ماده مي تواند منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي شود.

3. تنش هاي پسماند نوع سوم، در سرتاسر محدوده ماده حتي در ابعاد چند فاصله اتمي، به صورت ناهمگن پخش شده اند. اغتشاش در تعادل نيرو، منجر به تغييرات ابعادي ماکروسکوپي نمي شود.

حداکثر مقداری که یک تنش باقیمانده می تواند به آن برسد تنش تسلیم ماده است. تنش باقیمانده فشاری از تنش کششی وارده کم می شود و تنش باقیمانده کششی به تنش کششی وارده اضافه می گردد.

فلزات شامل تنش های باقیمانده با گرم کردن تا دمایی که در آن دما استحکام تسلیم ماده برابر یا کمتر از مقدار تنش باقیمانده است، تنش زدایی می شوند. بنابراین ماده می تواند تغییرشکل دهد و تنش را رها کند.

 

محاسبه دقیق تنش های باقیمانده توسط روش های تحلیلی مشکل است و بنابراین معمولاً این تنش ها توسط انواع روش های تجربی تعیین می شوند. بیشتر روش های اندازه گیری تنش های باقیمانده مخرب هشتند زیرا در این روش ها بخش تنش‌دار ماده برداشته می شود تا تنش مجدداً در بقیه جسم توزیع شود. روش اصلی غیرمخرب برای اندازه گیری تنش های باقیمانده پرتونگاری با اشعه X است. در این روش برای تعیین فاصله بین اتمی یک دسته صفحات شبکه ویژه در ماده کرنش کرده از اشعه X استفاده می شود. تنش های باقیمانده می‌توانند از مقایسه فاصله اندازه گیری شده در ماده دارای تنش باقیمانده، با فاصله موجود در نمونه فاقد تنش محاسبه شوند

Share this post


Link to post
Share on other sites

محمد    13

Members

سلام مهندس

خسته نباشید

در مورد ورق پشت بند این بحث وجود داره که میگن این ورق پشت بند bak plate بعد از جوشکاری باید حتما کنده بشه. بدلیل وجود تنش.

آیا این کار حتما باید انجام بشه؟

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

رضا زاهدی    19

Super Moderators

با توجه به اعداد و ضرایب اطمینانی که طراح در نظر گرفته اغلب نیاز به این کار نیست از طرفی هم مقدار این اعدادبرای ما مشخص نمی باشد پس بهتر است همان طور که اشاره کردین این ورق ها جدا شوند

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

بحث جالبیه. ان شا الله دوستان و آرامیس کمک کنند تا ببینیم قضیه چیه. این پلیتها عضو سازه ای نیستند. پس به نظر من تاثیر گذار نیستند.

Share this post


Link to post
Share on other sites

رضا زاهدی    19

Super Moderators

مهندس از نظر سازه تاثیر گذار نیستند ولی به دلیل جوشی که با سازه دارند باعث ایجاد تنش پسماند و تمرکز تنش در ان ناحیه می شوند.


تنش‌هاي پسماند به عنوان تنش‌هايي شناخته شده هستند كه بعداز پروسه هاي ارسال شده در ماده باقي‌مي‌مانند. پروسه مورد استفاده جوشكاري است و تنش ها بوسيله‌ي گرماي جوشكاري كه باعث انبساط وانقباض موضعي دوقطعه مي‌شوند ايجاد مي‌شوند. اگريك بلوك ازفلز به صورت يكنواخت تا يك درجه حرارت خاص‌گرم شود وسپس تحت شرايط يكسان سرد شود هيچ تنشي در بلوك باقي نمي‌ماند. زيرا انبساط به صورت يكنواخت ويكسان انجام مي‌شود.

 

جوشكاري باعث شرايط گرم‌كردن وسردكردن غيريكنواخت مي‌شود وبا اين حقيقت تركيب مي‌شود كه باحركت جوشكار درطول خط جوش، آزادي حركت ماده به طور افزاينده‌اي محدود مي‌شود. تنش‌هايي كه پس از جوشكاري در ساختار باقي مي‌ماند تنش هاي پسماند ناميده مي‌شوند. تنش‌هاي پسماندممكن است با تنش‌هاي اعمالي بر قطعه تركيب شوند وشكست زود رس راسبب شوند. اين تنش‌ها پس ازجوشكاري ممكن است به عمليات حرارتي كاهش يابند تنش هايي كه با انبساط و كرنش انقباض ايجاد مي‌شوند مي‌تواننديك نمونه پيچيده در ساختار جوشكاري شده باشندگرچه ما مي‌توانيم بگوييم كه آنها سه جهت اصلي دارند.

 

يكي از اثرات تنش‌هاي پسماند جوشكاري اين است كه شكل اصلي مواد را تغيير مي‌دهد واعوجاج ايجاد مي‌كند. اعوجاج درطي عمليات توسط گرم و سرد شدن موضعي يا حركت موضعي مواد به دليل انبساط در انقباض موضعي ايجاد مي‌شود. اين اثر مي‌تواند باعث تسليم شدن محصول شود مگر اينكه كنترل شود.

 

ميزان اعوجاج ايجاد شده به شدت به تعداد عناصركليدي ضريب انبساط مواد وگرماي داده شده به قطعه كار بستگي دارد. بنابراين صلبیت طبيعي مواد وضخامت نيز مي‌توانند نقش مهمي دركمينه كردن اين اثر ايفا كنند.

 

اعوجاج، مانند الگوي كلي تنش‌هايي پسماند مي‌تواند بسيارپيچيده باشد. اگر چه ما مي‌توانيم سه جهت اصلي اعوجاج را نشان دهيم كه در شكل‌هاي زير به صورت اغراق‌گيري نشان داده شده‌اند.

 

مثال هايي از اينكه چگونه صليب نا كافي در ورق هاي فلزي جوشكاري شده مي‌تواند اجازه دهد كه اعوجاج درچندين جهت اتفاق بيفتد.

 

1) جوشكاري به كمك گاز ورق هاي لب به لب

 

2) اتصال لب به لب فولاد ضد زنگ

 

هرگونه افزايش در حجم فلز جوش مقدارگرماي داده شده به اتصال را افزايش مي دهد لذا انبساط موضعي را در منطقه تفتيده افزايش مي دهد و مستقيماً اثر قابل مشاهده ي اعوجاج را نيز افزايش مي‌دهد.

 

گسترش زاويه نخ (شيار) براي آماده سازي جوشكاري، حجم فلز جوش منقبض شده را افزايش مي‌دهد به همين منوال كاهش حجم ودرنتيجه انقباض ميزان گرماي داده شده راكم مي‌كند ولذا ميزان انقباض كاهش مي‌يابد. ازآنجا كه بيشتر حجم جوش و درنتيجه انقباض در راس آماده سازي جوش قرار دارد اين اثر و نيز اثركاهش زاويه كاهش دريك آماده سازي يك طرفه در پايين نشان داده شده است.

 

از آنجا كه روش جوشكاري ميزان زاويه نخ را تعيين مي‌كند هرگونه تغييري ممكن است به طور جدي بر روي عمليات پروسه جوشكاري اثر بگذارد.

 

براي از بين بردن اثر انبساط ، انقباض و اعوجاج مي‌توانيم يكي از تكنيك‌هاي زير را اجراكنيم:

 

 

 

برجستگي يا نارديفي يا ناجفتي:

 

نارديفي يعني نامتوازن كردن صفحات به زاويه‌ي از پيش تعيين شده چنانچه در a1 وa2 ديده مي‌شود سپس اجازه دادن تا اعوجاج اتفاق بيفتد و قطعات به موقعيت نهايي جوش برسند مانندآنچه در شكل b1 وb2 د زير نشان داده شده است.

 

ميزان نارديفي مورد نياز به طور كل تابعي از سعي و خطاست. اما اگر تعداد قطعات توليدي زياد باشد اين مي‌تواند يك روش اقتصادي براي كنترل اعوجاج باشد.

 

 

 

جوشكاري با فن گام به عقب وجوشكاري متعادل: (جوشكاري ترتيبي) :

 

اين روش كنترل اعوجاج زير تكنيك ويژه يا جوشكاري ترتيبي استفاده مي‌كند تا اثراعوجاج را كنترل كند. مثال‌هاي آن در زير نشان داده شده است:

 

جوشكاري متعادل يك ريشه لب به لب لوله جوشكاري لب‌به‌لب یك صفحه بافن‌گام به عقب

 

استفاد ازبست، گيره وخال جوشكاري:

 

دراستفاده ازبست وگيره موادي كه جوش داده مي‌شود به وسيله‌گيره وبست ازحركتشان جلوگيري مي‌شود. مزيت استفاده ازگيره اين است كه اجزاء درخط توليد هنگام جوش دادن به دقت درموقعيت خود قرار مي‌گيرند ونيز مي‌تواند براي توليدات انبوه در مصرف زمان صرفه جويي كند.يكي از مهمترين علت هاي آن اين است كه قطعات در موقعيت خود توسط بست و گيره به دقت قرار مي‌گيرند و خال جوش داده می شوند تا از حرکتشان جلوگیری شود.سپس گیره برداشته می شودتا اجزای جوشکاری کامل را برای جوشکاری فراهم کند.

 

استفاده از بست‌ها،گيره‌ها، پشت بند قوي، قطعات پل زني وخال جوش به شدت حركت مواد را محدود مي‌كند وبنابراين اعوجاج را كاهش مي‌دهد. اگرچه اين كار مقدار ماكزيمم تنش پسماند را بيشتر مي‌كند. نمونه‌هاي تصويري از اين روش‌ها در زير نشان داده شده است.

 

 

 

خلاصه تنش هاي پسماند و اعوجاج :

 

1) تنش هاي پسماند دركرنش كشسان (لاستيك) مي‌شوند واين به خاطر انبساط و انقباض موضعي در ناحيه جوش مي‌شود.

 

2) تنش هاي پسماند بايد بعد از جوشكاري از روي ساختار برداشته شوند چراكه ممكن است باعث تركيدگي خوردگي تنشي شوند ونيز مي‌توانند با تنش هاي اعمالي بر قطعه تركيب شوند. آنها همچنين ممكن است هنگام ماشين كاري اجزاء جوشكاري شده بر روي پايداري ابعاد تاثير بگذارند.

 

3) ميزان انقباض كنترل مي شود با : حجم فلز جوش در اتصال ، ضخامت، حرارت وارده، طراحي اتصال و ضريب هدايت.

 

4) نارديفي ممكن است براي قطعي كردن موقعيت اتصال مورد استفاده قرارگيرد.

 

5) اگر ازحركت صفحات يا لوله ها به وسيله خال جوش، بست وگيره و غيره جلوگيري شود، درآن وقت تنش‌هاي پسمانده باقي مانده مقدار بزرگي خواهد بود.

 

6) حركت بوجود آمده در اثر تنش‌هاي مربوط به جوشكاري اعوجاج ناميده مي‌شود.گرما دادن نقطه‌اي توسط‌گازهاي سوختني با اكسيژن ممكن است درتلاش كردن براي مستقيم كردن اشياء اعوجاج يافته مورد استفاده قرار گيرد. هرچند در صورتي كه اعوجاج شديد باشد موفقيت اين روش محدود خواهد شد.

 

7) جهت انقباض مؤلفه‌هاي تنش واعوجاج بسيار پيچيده است همانگونه كه مقدار نوع اعوجاج نهايي پيچيده است، اگر چه ما مي توانيم بگوييم كه آنها در سه جهت هستند:

 

a) طولي b) عرضي c) عرضي كوتاه

 

8)درصد بالايي از تنش‌هاي پسماند را مي‌توان با عمليات حرارتي رفع‌كرد. امواج مافوق صوت نيز براي آزاد سازي تنش هاي ساختار به كار برده شده است.

 

9)تقه‌كاري رويه ذوب ( با استفاده از تفنگ سورني بادي) با قرار دادن رويه‌ي ذوب تحت فشار فقط باعث توزيع مجدد تنش ها مي شود.

منبع :

http://www.shokouhweld.blogfa.com/post-33.aspx

Share this post


Link to post
Share on other sites

محمد    13

Members

پس اینطور که شما لطف کردین توضیح دادین. پس در تسمه سازی هم ورق ها به شاسی نباید خال زده شود.

اگر ورقها توسط گوه روی شاسی نگه داشته شود چطور؟

وقتی تسمه انجام میشود ورق به یک طرف کشیده میشود.

Share this post


Link to post
Share on other sites

aramiss    28

Super Moderators

دوستان در مورد تنش های پسماند مطالبی را فرمودند در ادامه بحث باید یاداوری کنم

توزیع تنش های پسماند در یک پروفیل که به علت سرد شدن غیر یکنواخت پس از نورد گرم و یا جوشکاری قسمت های مختلف آن به هنگام ساخت پدید می اید بستگی به شکل و ابعاد هندسی مقطع عضو فولادی دارد در پروفیل های I شکل چون بالها دارای ضخامت بیشتری از جان هستند از این رو بال ها خیلی کند تر گرمای خود را از دست می دهند . قسمت آزاد لبه بال زودتر از نواحی اتصال به جان سرد شده و در نتیجه در حوالی لبه های آزاد بال و وسط جان تنش هاسیی ایجاد می گردد

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

حث مختصری پیرامون عملیات تنش زدایی

عملیات تنش زدایی – بازپخت – که به Stress Relieve معروف است، جهت جلوگیری از شکنندگی مولکول های آلیاژها، سختی آلیاژ را در قسمت جوشکاری شده به میزان مورد نیاز کاهش می دهد، تا کریستال های آلیاژ همه باهم متعادل و همگون شوند.

دلیل این ناهمگونی انجماد فوری مواد مذاب (قلم جوش) بین دو نقطه فلز و انقباض آن و در نتیجه ایجاد تنش در فلز اصلی می باشد. که این تنش گاه بعد از بارگذاری و ترکیب با تنش بار، از تنش مجاز تجاوز نموده که دراین صورت عملیات حرارتی از طرف مهندسین متالوژی توصیه شده و روش های اجرایی آن با توجه به ساختار آلیاژ مشخص می گردد.

بعد از عملیات تنش زدایی، میزان سختی موجود در در محل جوش کاری شده را با ابزارهای مخصوص (دستگاه سختی سنج)، اندازه گیری نموده و اجازه به کارگیری دستگاه را صادر می کنند.

بهترین روش تنش زدایی – در صورت امکان در همه جا چه در کارخانه و چه در کارگاه، استفاده از کوره های مخصوص است. که بایستی حرارت را به طور یکنواخت به قطعه مورد نظر اعمال نمود که با به کارگیری بادزن های برقی، حرارت، به صورت یکنواخت در همه سطح قطعه توزیع خواهد شد. قطعه در هیچ شرایطی نبایستی در برابر شعله مستقیم قرار گیرد این حرارت به قطعه کار صدمه می زند. ثانیا زمان گرم کردن، نگهداری و سرد نمودن بایستی تحت کنترل بوده و تمام قسمت های کار به طور یکنواخت گرم و سرد شوند.

آلیاژهای مختلف را معمولا بین 580 تا 720 درجه سانتی گراد گرم نموده و بسته به ضخامت آلیاژ بین یک تا دو ساعت در درجه حرارت مورد نظر نگهداری می نمایند و پس ازآن، آرام آرام سرد می کنند.

برای قطعاتی که امکان استفاده از کوره برای آن ها وجود ندارد، مثل شبکه های لوله کشی، اتصالات داخل دیگ های بخار و کوره ها، روش ها ی دیگری (استفاده از المنت برقی) پیشنهاد می شود.

این عملیات همیشه بعد از جوشکاری لوله ها، وصله های تقویت کننده، اتصالات سه راهی عمودی و یا زاویه دار با به کار گیری وسایل مخصوص انجام می گیرد. هیچ نوع جوش، تعمیر و یا تغییری بعد از عملیات حرارتی نبایستی صورت پذیرد.

 

مرجع

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

در این بخش سعی شده است اطلاعات کاملی در خصوص روش تنش زدایی ارتعاشی،مقایسه این روش با روشهای دیگر وهمچنین محاسن تنش زدایی ارتعاشی ارائه گردد.

 

تنش پسماند چيست؟

تنش پسماند تنشي است که به دليل پروسه هاي مختلف ساخت و توليد از قبيل ريخته‌گري ، فورج ، جوشکاري، ماشينکاري و غيره در داخل قطعه مبحوس شده است. تنشهاي پسماند عموماً مواقعي ايجاد مي‌گردد که شرايط در لايه ‌هاي بيروني قطعات متفاوت از لايه ‌هاي دروني باشد. اين شرايط عموماً بوسيله پروسه‌هاي مکانيکي، شيميايي، حرارتي، جوشکاري و ريخته‌گري حادث مي‌گردد. بعنوان مثال بتازگي يکي از مراکز تحقيقاتي تنش پسماند در جوشکاري يک قطعه با ضخامت 10 ميليمتر را به ميزان 550 MPa اندازه گيري کرده است.

 

تاثير تنش پسماند چيست؟

تنشهاي پسماند دليل اصلي ناپايداري قطعات در طول زمان مي‌باشد. همچنين تنش پسماند باعث پايين آمدن تحمل بارگذاري قطعات و نيز کاهش عمر خستگي مي‌گردد. اين تنشها مانند نيروي مازاد برروي قطعه وجود دارند و در بسياري از موارد باعث تخريب سازه ها مي‌گردد.

 

روشهاي تنش زدايي :

بطور کلي سه روش زير جهت کاهش تنش پسماند وجود دارد :

تنش زدايي طبيعي NSR

تنش زدايي حرارتي TSR

تنش زدايي ارتعاشي VSR

درروش تنش زدايي طبيعي قطعات به مدت طولاني(حدوداً يکسال) در فضاي باز قرار مي‌گيرد. اختلاف دما در طول شبانه روز و همچنين در فصول مختلف باعث ايجاد تنشهاي حرارتي بصورت نوساني گشته و در نهايت تنش پسماند کاهش مي‌يابد.

درروش تنش زدايي حرارتي قطعات به مدت مشخص در کوره با دماي مشخص قرار گرفته و تنش زدايي مي‌گردد.

درروش تنش زدايي ارتعاشي قطعات بوسيله يک لرزاننده در يک يا چند فرکانس طبيعي مرتعش گشته و با توجه به ايجاد تغييرمکان ميکرو پلاستيک ناشي از انرژي وارده، تنش تنشهاي پسماند خارج مي‌گردد.

 

تنش زدايي ارتعاشي (VSR) چيست؟

تنش زدايي در تمامي روشهاي ذکر شده بوسيله اعمال تغيير شکل ميکروپلاستيک انجام مي‌گردد. درمتد تنش زدايي حرارتي بدليل افزايش درجه حرارت در قطعه سطح منحني تنش- کرنش کاهش يافته و تنش پسماند موجود در قطعه باعث ايجاد تغيير مکانهاي ميکروپلاستيک مي‌گردد. درمتد تنش زدايي ارتعاشي تنش مکانيکي بوسيله لرزاننده به قطعه اعمال مي‌گردد. تنش اعمال شده همراه با انرژي موجود در داخل قطعه که ناشي از تنش پسماند مي‌باشد جمع گشته و باعث ايجاد تغيير شکلهاي ميکرو پلاستيک گشته و در نهايت قطعه تنش زدايي مي‌گردد. بنابراين در تنش زدايي حرارتي سطح نمودار تنش کرنش پايين آمده و در تنش زدايي ارتعاشي سطح تنش افزايش مي‌يابد. همچنين در روش تنش زدايي ارتعاشي با توجه به اينکه در نقاط رزنانس دامنه ارتعاشات بالا مي‌باشد ، لذا ارتعاشات در اين فرکانسها اعمال مي‌گردد.

 

روش تنش زدايي ارتعاشي در سال 1950 درآمريکا ابداع گرديد و با توجه به محاسن آن بسرعت در اروپا و آسيا بسط داده شد بطوريکه يکي از مراکز تنش زدايي در آمريکا تعداد 350 عدد دستگاه تنش زدايي ارتعاشي در اختيار دارد. کشور چين با توجه به اينکه در زمينه ريخته گري در جهان پيشرو مي باشد در اين زمينه تحقيقات بسياري انجام داده است و اين روش در اين کشور بسيار رايج مي‌باشد.

 

تنش زدايي ارتعاشي به دو روش انجام مي‌گيرد. در روش اول که روش تنش زدايي ارتعاشي سنتي نيز ناميده مي‌شود، ارتعاشات فقط در يک فرکانس اعمال مي‌گردد ولي در متدهاي جديد که به مراتب داراي قابليتها و تاثيرات بهتري از نظر تنش زدايي مي‌باشد، ارتعاشات در چند فرکانس رزنانس اعمال مي‌گردد. به اين روش Multi Harmonic يا Navigator گفته مي‌شود. در اين روش نسبت به روش سنتي خطاهاي اپراتوري به ميزان زيادي کاهش يافته وداراي نويز کمتري مي باشد همچنين جهت قطعات با فرکانسهاي بالا محدوديت ندارد و داراي اثربخشي به مراتب بالاتري مي‌باشد. بطوريکه در حال حاضر در دنيا ديگر از روش سنتي استفاده نمي‌گردد.

 

مزاياي تنش زدايي ارتعاشي (VSR) نسبت به روشهاي ديگر:

 

- VSR براي مواد و ساختارهاي مختلف قابل استفاده مي‌باشد.

- VSR محدودیتی به لحاظ ابعاد و سایز ندارد ( از 10 کیلوگرم تا 100 تن)

- VSR تاثيري بر خواص مواد ازقبيل مقاومت سايش، سختي و تنش تسليم ندارد.

- VSR باعث تاثيرات نامطلوب بر خواص متالورژيکي مواد نمي‌گردد.

- VSR باعث از بين رفتن و تخريب پوشش قطعات نمي‌گردد.

- VSR باعث از بين رفتن تخريب پوشش قطعات نمي‌گردد.

- VSR نسبت به روشهاي ديگر بسيار سريعتر مي باشد و باعث صرفه جويي در زمان مي‌گردد.

- با توجه به اينکه فرايند تنش زدايي در محل کارفرما انجام مي‌گردد، در هزينه هاي حمل و نقل صرفه جويي مي‌گردد.

- تغييرات نامطلوب در لايه هاي بيروني قطعات از قبيل اکسيد شدگي در اين روش اتفاق نمي‌افتد.

محدوديتهاي تنش زدايي ارتعاشي :

VSR داراي محدوديتهايي نيز مي‌باشد. به عنوان مثال بهبود دانه بندي که در روش تنش زدايي حرارتي ايجاد مي‌گردد در اين روش وجود ندارد و همچنين اين روش جهت مواد شديداً کار سخت و مواد با تنش تسليم بسيار بالا هنوز در فاز تحقيقاتي مي‌باشد.

 

استانداردها و منابع معتبر جهت تاييد تنش زدايي ارتعاشي:

 

در خصوص تنش زدايي ارتعاشي تحقيقات و مطالعات بسياري صورت گرفته است. نمونه هايي از استانداردها و اختراعات ثبت شده در اين زمينه بشرح ذيل مي‌باشد:

 

Standards

 

JB/T 5926-2005,WJ-2696 2008, JB/T 5925.2-2005, JB/T 10375-2002, JB/T 6887, JB/T 6888-2004, AWS D14.1, AWS D14.4

 

Patents

 

US3622404,US4381673,US4968359,US6116088,US5242512,US6026687,US7431193,US36224041,US61160881, US20060283920,

US20080265696,US20090049912,US200900499121

روش هاي صحه گذاري تنش زدايي ارتعاشي چيست؟

 

چندين روش جهت بررسي اثر فرايند تنش زدايي وجود دارد که تعدادي از آنها را در کليه روشهاي تنش زدايي و بعضي از آنها را فقط در تنش زدايي ارتعاشي مي توان استفاده نمود. روشهاي مذکور بشرح ذيل مي‌باشد:

 

الف : اندازه گيري تنش پسماند قبل و بعد از فرايند تنش زدايي

 

ب- بررسي تغيير شکل قطعه قبل و بعد از تنش زدايي

 

ج – بررسي نمودارهاي شتاب - زمان و شتاب - فرکانس در روش تنش زدايي ارتعاشي

 

در استانداردهای JB/T 5926-2005 و WJ/2696-2008پنج روش جهت تعيين تاثير تنش زدايي ارتعاشي بر اساس بررسي نمودارهاي شتاب - زمان و شتاب - فرکانس در حين عمليات و قبل و بعد از عمليات آورده شده است که بوسيله آن مي‌توان از صحت فرايند اطمينان حاصل نمود.

 

مرجع

Share this post


Link to post
Share on other sites

محمد    13

Members

مهندس جان

در ستون های باکس که دارای وجه چهارم هست ء درزهای وجه چهارم جوش می ش.ود که باعث کمانه شدن ستون میشود ءما آنها را با لقمه مهار میکنیم ء آیا این کار تنش ایجاد میکند؟

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

مهندس جان می شه در مورد لقمه و نحوه اجرای آن بیشتر توضیح بدهید؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

محمد    13

Members

منظور از لقمه :

فرض میکنیم ستون دارای چهار زیرسری (طبق نقشه تکیه گاه ورق 90 سانتی باید اجرا شود)می باشد. برای مهار کردن ستون ء ما در محدوده وجه چهارم (اگر وجه چهارم رو به ما باشد و قرینه آن روبه زمین) پس دو وجه دیگر در سمت راست وچپ ما خواهد بود. در سمت چپ و راست ء لقمه ساده (10*10) را به شاسی جوش میدهیم. باید توجه داشت که شاسی باید بسیار سنگین باشد تا مانع کمانش ستون شود. حال سعی میکنیم جوش های شیاری را پاس به پاس بعد از خنک شدن (که اغلب به علت کمبود زمان همان موقع جوش کامل میدهیم) کامل کنیم.

من طبق فرمایشات دوستان فکر کنم این کار تنش زیادی ایجاد کند. لطفا راهنمایی کنید.

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

بطور خلاصه می‌توان از عوامل زیر به عنوان مهمترین عوامل در تشکیل تنشهای پسماند جوشی نام برد:

 

1- حرارت دادن موضعی و غیر همگون

 

2- تغییر شکل ( کرنش ) حرارتی

 

3- وابستگی تنش تسلیم فلز به درجه حرارت

 

4- درجه مهار یا ممانعت قطعه کار

Share this post


Link to post
Share on other sites

izadpanah    45

Administrators

مهندس جان دستگاههای جوشکاری شما برای جوش باکسها از چه نوعی می باشد؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...