Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
رضا زاهدی

دیواربرشی

Recommended Posts

رضا زاهدی    19

Super Moderators

ديـوار بـرشـي

نحوه اجراي ديوار برشي را مي‌توان در مراحل زير بيان كرد.

الف) آرماتوربندي

ب) قالب‌بندي

پ) بتن‌ريزي

ت) درآوردن قالب

اينك به شرح هر يك از اين عناوين و قسمت‌هاي مختلف آن‌ها مي‌پردازيم.

الف) آرماتوربندي

آرماتوربندي ديوار برشي شبيه آرماتوربندي ستون‌ها است براي آرماتوربندي ديوار برشي مراحل زير انجام مي‌شود:

1. خم زدن ريشه

2. جانداختن خاموت‌هاي ديوار برشي در ريشه ديوار برشي

3. بستن ميلگردهاي طولي ديوار برشي

4. بستن ميلگردهاي عرضي ديوار برشي

اينك هر كدام از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم.

 

1) خم زدن ريشه

از يك ديد ديوار برشي دو نوعند:

1- ديوار برشي كه از روي تراز روي پي اجرا شده‌اند.

2- ديوارهاي برشي كه بر روي ديوار برشي ديگر اجرا شده‌اند.

در هر دو مورد ميلگردهاي طولي ديوار برشي بايد به يك سري ميلگرد كه در مورد اول در پي نصب شده‌اند و در مورد دوم متعلق به ديوار برشي زيري هستند پيوند بخورند.

به علت حمل‌ونقل و جابه‌جايي بسيار در كارگاه اين ريشه‌ها ممكن است از راستاي اوليه و موردنظر خارج شوند وبه منظور پيوندزدن ميلگردها به اين ريشه‌ها اين ريشه را خم مي‌زنند تا در راستاي موردنظر قرار گيرد خم‌زدن ممكن است به روش‌هاي مختلفي صورت گيرد متداول‌ترين روش استفاده از آچار F است.

2) جانداختن خاموت‌هاي ديوار برشي در ريشه ديوار برشي

خاموت‌هاي ديوار برشي خاموت‌هايي هستند كه طول زيادي دارند يعني مستطيل شكل هستند از طرفي اين خاموت‌ها كليه ميلگردهاي طولي را دربر نمي‌گيرند در هر صورت اين خاموت‌ها در ريشه جا انداخته مي‌شوند تا بعداً به محل خود انتقال پيدا كنند.

 

 

3) بستن ميلگردهاي طولي ديوار برشي

در اين مرحله ميلگردهاي طولي كه از قبل آماده‌شده و برش خورده‌اند و به طول موردنظر درآمده‌اند به عمل خود ريشه انتقال داده مي‌شوند و به ريشه پيوند مي‌خورند.

4‌) بستن ميلگردهاي عرضي ديوار برشي

در ديوار برشي يك سري ميلگرد ديده شده است كه عمود بر ميلگردهاي سراسري نصب شده‌اند.

ب) قالب‌بندي ديوار برشي

براي قالب‌بندي ديوار برشي مراحل زير اجرا مي‌شود.

1. بستن رامكاها

2. تميزكردن و روغن‌زدن قالب‌ها

3. جاانداختن قالب‌ها

4. بستن قالب‌ كناري و كوچك

5. شاقول‌كردن ديوار برشي

اينك به توضيح هر كدام از اين مراحل مي‌پردازيم.

 

1) بستن رامكاها

قبل از بستن رامكاها حتماً بايد ديوار برشي شاقول شود زيرا تعداد رامكاها در ديوار برشي بسيار زياد است و در چند رديف بسته مي‌شوند.

اندازه رامكاها به اندازه مقطع ديوار برشي است و به اندازه‌اي از ميلگرد بيرون مي‌آيند كه اندازه مقطع را تأمين كنند.

هر جايي كه نياز است قالب بسته شود بايد در آنجا رامكا بست.

2) تميزكردن و روغن‌زدن قالب‌ها

اگر قالب‌ها در بتن‌ريزي‌هاي قبلي استفاده شده‌اند بايد قبل از استفاده مجدد آثار بتن را بر روي آن‌ها تا حد امكان پاك كرد سپس براي راحتي جدايي قالب از بتن سخت‌شده آن‌ها را روغن زد.

3) جاانداختن قالب‌ها

طريقه قالب‌بندي در ديوار برشي به اين ترتيب است كه ابتدا دو قالب روبرويي در مكان خود قرار مي‌گيرند اين دو قالب از طرف چهارتراش توسط سيم به هم محكم متصل مي‌شوند. سپس قالب‌هاي ديگر به همين ترتيب از يك طرف با قالب‌هاي بسته‌شده درگير مي‌شوند و از طرف ديگر به قالب روبرويي وصل مي‌شوند.

نكته: در آن طرفي از ديوار برشي كه كف ندارد به وسيله پروفيل كه به ميلگرد ديوار برشي وصل است يك كف ايجاد مي‌كنند و قالب‌ها را روي پروفيل مي‌گذارند.

4) بستن قالب‌ كناري و كوچك

قالب‌هاي كناري ديوار برشي كوچك هستند و قبل از اين كه اولين قالب با قالب روبرويي و آخرين قالب با قالب روبرويي به هم وصل شوند در مكان خود گذاشته مي‌شوند و به ميلگرد ديوار برشي توسط سيم بسته مي‌شوند و همچنين به قالب ميخ مي‌شوند.

5) شاقول‌كردن ديوار برشي

در شاقول‌كردن ديوار برشي بايد بسيار دقت كرد چون ديوار برشي پهناي زيادي دارد تكان‌دادن آن پس از بتن‌ريزي كار ساده‌اي نيست بنابراين همان قبل از بتن‌ريزي بايد كار را محكم كرد به اين منظور ديوار برشي را شاقول مي‌كنند و با چند شمع چوبي آن را تراز مي‌كنند در انتها پروفيل‌هايي (قوطي) را به ديواره ديوار برشي وصل مي‌كنند تا يكنواختي سطح ديوار برشي را بيشتر تضمين كند.

پ) بتن‌ريزي ديوار برشي

براي بتن‌ريزي ديوار برشي مراحل زير انجام مي‌شود:

1. ساختن بتن

2. انتقال بتن

3. ريختن بتن داخل ديوار برشي (مرحله اول)

4. ويبره كردن (مرحله اول)

5. ريختن بتن داخل ديوار برشي (مرحله دوم)

6. ضربه زدن به ديوار برشي چكش

1) ساختن بتن

ساختن بتن ديوار برشي با استفاده از بتونير انجام مي‌شود.

2) انتقال بتن

بتن توسط بالابر به طبقات بالا انتقال پيدا مي‌كند توسط چرخ‌دستي به محل ديوار برشي مي‌رود در آن‌جا بتن بر روي يك سطح كه از قبل تميز شده است ريخته مي‌شود.

3) ريختن بتن داخل ديوار برشي (مرحله اول)

از آن‌جايي كه ديوار برشي عضو حساسي از سازه است و نيز به علت پهناي زياد آن حداكثر ارتفاع بتن‌ريزي در آن رعايت مي‌شود.

به اين منظور از يك ارتفاعي كمتر از 60/1 قالب را سوراخ مي‌كنند (البته قبل از نصب اين كار را انجام مي‌دهند). چون پهناي ديوار برشي زياد است چندين سوراخ در قالب ايجاد مي‌كنند.

مي‌توان به 2 روش بتن را داخل قالب ريخت:

1- با بيل: مستقيماً بتن ريخته‌شده روي زمين را با بيل به داخل سوراخ مي‌ريزند.

2- با سطل: در سوراخ ورقي به نام زنبق قرار مي‌دهند و با سطل بتن را از طريق زنبق به داخل ديوار برشي مي‌ريزند.

4) ويبره كردن (مرحله اول)

پس از آنكه بتن به ارتفاع سوراخ‌ها البته به طور تقريبي رسيد بتن را ويبره مي‌كنند براي اين منظور يك نفر بالاي ديوار برشي مي‌رود و از بالاي ديوار برشي خرطوم را داخل بتن مي‌كند و در طول ديوار برشي اين خرطوم را حركت مي‌دهد.

5) ريختن بتن داخل ديوار برشي (مرحله دوم)

در اين مرحله بتن از بالاي ديوار برشي و از طريق سطل داخل ديوار برشي ريخته مي‌شود چند نفر در بالاي ديوار برشي مي‌ايستند چند نفر پايين ديوار برشي مي‌ايستند و سطل‌ها را پر مي‌كنند سطل ها دست‌به‌دست به بالاي ديوار برشي مي‌رسد و داخل ديوار برشي ريخته مي‌شود سطل‌هاي خالي به پايين پرتاب مي‌شوند و دوباره پر مي‌شوند.

6) ضربه زدن به ديوار برشي چكش

در حين بتن‌ريزي و ويبره كردن ديوار برشي يك يا چند نفر با چكش به بدنه ديوار ضربه مي‌زنند.

ت) درآوردن قالب ديوار برشي

براي درآوردن قالب ديوار برشي مراحل زير انجام مي‌گيرد.

1. بازكردن سيم‌ها

2. گوه گذاشتن لاي درزها

3. فشاردادن با پا از بالا

اينك هركدام از اين مراحل را توضيح مي‌دهيم.

1) بازكردن سيم‌ها

در اين مرحله سيم‌هايي كه براي بستن قالب‌هاي روبه‌روي هم به كار مي‌رفت باز مي‌شود تا بتوان قالب‌ها را از هم جدا كرد.

2) گوه گذاشتن لاي درزها

براي جداسازي قالب‌هاي كنار هم كه در هم فرورفته‌اند در مرز مشترك بين آن‌ها گوه گذاشته مي‌شود و با چكش به گوه كوبيده مي‌شود تا اين مرز مشترك باز شود.

3) فشاردادن با پا از بالا

يك نفر بالاي ديوار برشي مي‌ايستد و چند نفر پايين ديوار برشي نفر بالايي قالب را با پا به طرف جلو هل مي‌دهد تا قالب درآيد و نفر پاييني نيز با گذاشتن ديلم در زير قالب به او كمك مي‌كند.

Share this post


Link to post
Share on other sites

رضا زاهدی    19

Super Moderators

مهندس نباتی خوب نکته ای رو اشاره کردین معمولا در جاهایی که ستون ها در دیوار برشی قرار می گیرند در راستای دیوار بر روی ستون برشگیر نصب می شود که معمولا نبشی یا ناودانی هستش ، اما نکته حائز اهمیت این هستش که اکثرا در نقشه ها دیتایلی برای آن نمی دهند و ستون ها بدون برش گیر مدل می شوند بعدا مشخص می شود که برشگیر ندارد دیتیل برشگیر می دهند و سپس موجب دوباره کاری می شود. نحوه مدل کردن ایم برش گیر ها هام که بسیار ساده است تنها بامدل یک عدد از آن ها و copy linear در راستای z یه تعداد مورد نظر مدلش تموم میشه و بحث نقشه میمونه که بهتره اندازه ها رو تو نقشه به صورت 60*3 انتخاب کنیم تا از شلوغی نقشه پرهیز شود.


عکس نمونه ای از برشگیرها در ستون های صلیبی

02.jpg.dd364457f2f9653b36f82adb0348194f.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...