Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
izadpanah

تعریف مناقصه و مزایده چیست؟

Recommended Posts

izadpanah    45

Administrators

تعریف مناقصه چیست؟

مناقصه گزار به چه کسی اطلاق می شود؟

چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟

روشهای انجام مناقصه چیست؟

فرآیند برگزاری مناقصات شامل چه مراحلی است؟

اسناد مناقصه شامل چه مواردی می شود؟

مفاد فراخوان مناقصه (آگهی مناقصه) شامل چه مواردی میشود؟

چگونه به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می شود؟

 

تعاریف :

• مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

 

• مناقصه گزار : مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

 

• مناقصه گر : شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

 

• برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

• اسناد مناقصه : اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :

- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)

عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود.

دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.

- برگ پیشنهاد مناقصه

یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

 

موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل :

شرایط عمومی و خصوصی

 

نقشه ها و مشخصات فنی (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها.

 

فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر(در صورت وجود)

 

الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول مناقصه.

 

• فراخوان مناقصه : فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.

 

• پیشنهاد مناقصه : یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است، پیشنهاد مناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت "پیشنهاد" نیز به کار رود.

• مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می شود.

 

• کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در قانون مناقصات را بر عهده میگیرد.

 

• ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

 

• ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها : فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

 

• ارزیابی مالی : فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

 

• ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

 

• آگهی ارزیابی فراخوان برای ارزیابی صــلاحیت متقاضـیان شرکت در مناقصـه که در روزنامـه های کثیرالانتشـار منتـشر می شود.

 

طبقه بندی انواع مناقصات

1- مناقصات یک مرحله ای

۲- مناقصات دو مرحله ای

طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران

- مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

- مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

برگزاری مناقصات و فرآیند آن

۱- تأمین منابع مالی

۲- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)

۳- تهیه اسناد مناقصه

۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

۵- فراخوان مناقصه

۶- ارزیابی پیشنهادها

7- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

 

 

مزايده چيست؟

چه پارامترهايي براي مزايده هاي مختلف ميتوان برشمرد؟

مزايده خصوصي چيست؟

مزايده عمومي چيست؟

مزايدات تركيبي به چه صورت است؟

مزایده دو طرفه به چه صورت است؟

منظور از مزايدات سريع چيست؟

منظور از مزايدات سريع چيست؟

 

تعاریف :

آنچه که به عنوان تعریف مزایده معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده ‌است که آن‌را با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد بیان می‌کنند. اما اصولاً در هر مزایده سه عنصر مزایده‌گزار، کالا و پیشنهاددهندگان وجود دارد و مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هر مزایده، مزایده‌گزار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاددهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت آن برای کالای مورد نظر هستند را پیشنهاد دهند.

تعاریف اولیه

مزایده : به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا خریدار حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریدارن در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد‌دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود. در این نوع معامله برای آنکه کالا با مناسب ترین قیمت (نه گرانترین و یا ارزانترین) معامله شود، برنده مزایده یا خریدار باید فقط مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی خود به اضافه مقدار پله افزایش را بپردازد .

 

فروش فوری : به نوعی از معامله گفته می شود که در آن فروشنده کالای خود را با یک قیمت مشخص جهت فروش عرضه می نماید و کاربران دیگر می توانند در صورت تمایل آمادگی خود را جهت خرید اعلام نمایند.

 

فروشنده : شخصی است که کالای خود را جهت فروش به صورت فوری یا مزایده معرفی نموده و به خریداران عرضه می نماید .

 

خریدار : شخصی است که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد داده و یا اعلام می کند که تمایل دارد کالای عرضه شده جهت فروش فوری را خریداری نماید .

قیمت پایه : حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و در ابتدای مزایده اعلام می کند .

 

قیمت پیشنهادی : به قیمتی گفته می شود که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می کند. اما در صورت برنده شدن مزایده کالا به قیمتی پایین تر از آن فروخته خواهد شد. در مزایده قیمت فروش برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش .

 

فروش کالا : به مفهوم توافق فروشنده و خریدار جهت معامله کالا به قیمت فروش می باشد .

 

قیمت فروش : فروش فوری همان قیمتی است که فروشنده از ابتدا به عنوان قیمت کالا اعلام نموده است اما در مزایده برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش .

 

پارامترهای مزایده

پارامترهای زیر را برای مزایده‌های مختلف می‌توان برشمرد :

 

• کالاها می‌توانند :

- دارای قیمت نامشخص (مخفی از عموم) باشند

- دارای قیمت مشخص باشند

- دارای قیمت وابسته باشند

 

• پیشنهاد می‌تواند :

- سرباز باشد (تمامی پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات با خبرند)

- سربسته باشد (پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات دیگر بی خبرند)

• پیشنهاد پیشنهاد دهندگان می‌تواند :

- با اولین پیشنهاد به پایان رسد

- سیر صعودی داشته باشد

- سیر نزولی داشته باشد

 

• اقلام پیشنهادی ممکن است :

- یکی

- چندین کالای مشابه

- چندین کالای غیر مشابه

- سبدی از اقلام مختلف باشند

 

• تشخیص برنده مزایده با :

- اولین قیمت (بالاترین قیمت)

- دومین قیمت، n امین قیمت انجام می‌شود

علاوه بر موارد فوق پارامتر دیگری به نام زمان را نیز باید افزود.

• زمان مزایده می‌تواند :

- محدود باشد

- نامحدود و پایان آن در اختیار مزایده گزار باشد

- نامحدود و پایان آن با پیروزی یک پیشنهاد دهنده تعیین گردد

 

 

در واقع با جمع بندی این پارامترها می‌توان به دو تفاوت مهم در مزایده‌های مختلف رسید:

• فرمت فرایند مزایده

• اطلاعات موجود درباره خرید کالا

 

انواع مزایده

مزایده خصوصی ( Private Auction )

در این مزایده مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی است و بنابراین هر کسی که کالای به مزایده گذاشته شده را خریداری می‌کند به عنوان بی نام شناخته می‌شود. این نوع مزایده معمولا در مواردی به کار می‌رود که به دلایل امنیتی لازم است نام خریدار مخفی بماند، مانند مزایده برای نقاشی‌های بسیار گران قیمت یا جواهرات عتیقه.

مزایده عمومی ( Public Auction )

در این نوع نام پیشنهاد دهندگان قیمت مشخص است و هر فردی می‌تواند در مزایده شرکت کند.

دو نوع مزایده انگلیسی یا استاندارد و مزایده دومین قیمت مخفی یا ویکری از محبوب ترین و پر طرفدارترین مزایده‌ها هستند و در واقع این دو نوع مزایده دو شاخه اصلی مزایده یعنی مزایده سرباز و سربسته را پوشش می‌دهند .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...