Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
izadpanah

معرفی سقف نیازیت

Recommended Posts

izadpanah    45

Administrators

بتكر و سازنده اين سقف،‌ آقای مهندس نيازی می باشد كه دو مقاله توسط ايشان و مهندس مهدی حاج اسماعيلی، كارشناس بخش سازه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تحت عناوين زير به چاپ رسيده است:

۱. سبك سازی ساختمان با استفاده از سقف سبک نيازيت، نهمين همايش توسعه مسكن در ايران، مهر ماه 1381

۲. ارتقای كيفيت طراحی و ساخت سقف ساختمان های موجود در راستای سبک سازی و بهينه سازی مصرف انرژی

 

اين سيستم از خانواده سقف های تيرچه بلوک می باشد و عمده تفاوت آن نسبت به سقف های تيرچه بلوک درنوع تيرچه های آن مي باشد.

 

متناظر با سيستم تيرچه بلوك معمولی، در اين سيستم به جای تيرچه های بتنی، از تيرچه های فولادی با جان خالي و به عبارت ديگر تيرچه خرپايی بدون بتن ريزی در تيرچه استفاده می شود و به جای بلوك های سفالی يا بتنی، از بلوك های گچی به همراه بلوك های پلی استايرن، و يا بلوك های لیكا به همراه بلوك های پلي استايرن، به طولي برابر تيرهای فولادی استفاده مي شود. روی بلوك های پلی استايرن مش فولادی و در نهايت بتن به ضخامت 5 سانتی متر اندود می شود.

 

كليات

سقف نيازيت تركيبي از تيرچه‌هاي نيازيت و دال بتني است كه قابل استفاده در تمامي سازه‌هاي فولادي و بتني بوده و منطبق بر استانداردهاي جهاني از قبيل آيين نامه آمريكا (AISC)، آيين نامه كانادا (CISC) و انجمن تيرچه‌هاي فلزي آمريكا (SJI) و نيز نشريه 151 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد. با حذف مقطع T شكل كه عامل باربر سقف در سقف‌هاي مشابه مي‌باشد، بتن جان تيرچه حذف شده و مقدار قابل ملاحظه‌اي از حجم بتن (تا 40 درصد) كاهش مي‌يابد. تيرچه‌ها خود ايستا بوده و نياز به شمع بندي ندارند.

 

اصول باربري اين سقف‌ها بر مبناي انتقال بار از طريق تيرچه‌هاي فلزي خرپايي بصورت دو سر مفصل بوده كه اتصال تيرچه‌ها در سازه‌هاي بتني، فلزي و مصالح بنايي – كلاف بتني - قابل اجرا مي‌باشد كه در ادامه جزئيات اتصال تيرچه‌ها در انواع سازه‌ها نمايش داده شده است.

 

فضاي بين تيرچه‌ها با انواع قالب‌هاي ثابت از قبيل بلوك‌هاي سيماني سبك، پلي استايرن و ... پر مي‌شود. فاصله بين تيرچه‌هاي متوالي بسته به ملاحظات محاسباتي از 50 تا 70 سانتيمتر متغير مي‌باشد. دال بتني سقف به ضخامت 5 سانتيمتر به همراه فضاي ذوزنقه‌اي شكل تشكيل شده در محل پخ بلوك‌ها علاوه بر ايجاد ديافراگم صلب تشكيل يك مقطع كامپوزيت (شكل زير) داده كه از ظرفيت اين مقطع در تنش‌هاي فشاري يال

فوقاني در بارگذاري نهايي (مرده + زنده) پس از گيرش بتن استفاده مي‌شود.

111.jpg

 

اجزاء سقف نيازيت

تيرچه

تيرچه نيازيت يك تيرچه فولادي با جان باز است كه بر اساس اصول طراحي خرپاهاي ساده مسطح با اتصالات مفصلي به گونه‌اي طراحي شده كه قادر است وزن سقف شامل بتن تازه، بلوك‌ها و عوامل اجرايي را تا قبل از گيرش بتن تحمل نمايد (خود ايستا مي‌باشد) كه در نتيجه نيازي به شمع بندي زير سقف وجود ندارد.

در ساختمان اين تيرچه‌ها از تسمه جهت يال تحتاني (بال كششي)، سپري و يا پروفيل‌هاي مشابه جهت يال فوقاني (بال فشاري) و نيز از ميلگردهاي ساده يا آجدار به منظور ايجاد جان تيرچه استفاده مي‌شود.

 

بلوك

در سقف نيازيت به منظور پوشش فضاي خالي بين تيرچه‌ها از انواع قالبهاي ثابت استفاده مي‌شود كه رايج‌ترين آنها بلوك‌هاي سيماني سبك (با پوكه) و بلوك‌هاي پلي استايرن كند سوز (FR-EPS) با عرض 50 و 67 سانتيمتر به ارتفاع 20 يا 25 سانتيمتر مي‌باشد.

 

دال بتني

 

پس از جا گذاري تيرچه ها و بلوک ها بتن پوششي اجرا ميشود . طبق بند 3-1-3 نشريه 151 ضخامت دال بتني نباي از 50 ميليمتر و يک دوازدهم فاصله آزاد بين تيرچه ها کمتر باشد.لذا با توجه به فاصله آزاد بين تيرچه ها برابر 60 سانتيمتر، حداقل ضخامت دال بتني بايستي 5 سانتيمتر در نظر گرفته شود

 

 

 

 

ميلگرد افت و حرارت

 

طبق بند 2-1-3 نشريه 151 ميلگرد افت و حرارت تنها در جهت عمود بر تيرچه ها لازم است و حداقل سطح مقطع اين ميلگردها نبايد از 002/0 سطح مقطع دال بتني كمتر باشد. بنابر اين، استفاده از ميلگرد سايز 6 و با فاصله 25 سانتيمتر و در جهت عمود بر تيرچه‌ها کفايت مي‌کند.

مطلب فوق در بند 9-11-2-6-3 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان نيز قيد شده است.

در صورتيکه ميلگردهاي دال به سپري فوقاني جوش شوند، (جهت جلوگيري از کمانش جانبي) بايد آنها از نوع فولاد (1َ A) يا (11A)باشد و در غير اينصورت مي توان آنها را از نوع فولاد (111A)نيز انتخاب نمود.

طبق بند 2-1-3-5 نشريه 151 فاصله بين ميلگردهاي افت و حرارت نبايد از 5 برابر ضخامت دال بتني و 300 ميليمتربيشتر باشد و همچنين قطر آنها از 5 ميليمتر کمتر نباشد.

 

كلاف عرضي

استفاده از كلاف عرضي جهت مهار كمانش‌هاي جانبي جزئي (تيرچه‌ها) و كلي (سقف) بر اساس ضوابط آيين‌نامه‌اي يكي از ويژگيهاي سقف نيازيت است كه در ديگر سقف‌هاي مشابه كه از تيرچه‌هاي فولادي با جان باز استفاده مي‌نمايند توجه خاصي به آن نشده، و همين امر تاكنون باعث مشكلات فني و اجرايي جدي در اينگونه سقف‌ها بوده است.

كلاف عرضي شامل دو ميلگرد به قطر حداقل 12 ميليمتر در جهت عمود بر تيرچه‌ها به يالهاي فوقاني و تحتاني تيرچه جوش مي‌شود. عرض اين كلاف‌ها حداقل 10 سانتيمتر و تعداد آنها در هر چشمه سقف بسته به طول دهانه متغير مي‌باشد (براي دهانه‌هاي كوچكتر از 5/5 متر حداقل يك كلاف و براي دهانه‌هاي بزرگتر، كلاف‌هاي عرضي بايد به نحوي انتخاب شود كه فاصله دو كلاف عرضي مجاور هم، از 5/2 متر تجاوز نكند).

 

 

 

مقطع مركب

جزئيات اجرايي سقف نيازيت بگونه‌اي است كه بال فشاري تيرچه به همراه بتن موجود در قسمت ذوزنقه‌اي شكل بلوك‌ها تشكيل يك مقطع مركب مي‌دهد (شكل زير). همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد بال فوقاني تيرچه كاملاً در بتن محاط شده است بطوريكه ضخامت بتن موجود در گونه‌ها و زير تير حداقل 50 ميليمتر بوده و سطح بالاي تير حداقل 40 ميليمتر زير سطح فوقاني دال بتني و 50 ميليمتر بالاي سطح تحتاني دال بتني مي‌باشد كه با توجه به مبحث 10 مقررات ملي بدون نياز به استفاده از برش‌گير بال فوقاني تيرچه با بتن سقف تشكيل يك مقطع كامپوزيت داده كه علاوه بر يكپارچگي و انسجام سقف از ظرفيت باربري آن نيز مي‌توان استفاده نمود.

http://www.niazit-ceiling.com/images/stories/222.jpg222.jpg

 

تصال تيرچه‌ها مي‌تواند به تكيه‌گاه‌هاي بتني، فولادي و يا از مصالح بنايي باشد.

 

- تكيه‌گاه با مصالح بنايي و بتني

انتهاي تيرچه بايد حداقل به اندازه 10 سانتيمتر داخل كلاف بتني افقي يا تير بتني قرار گيرد. در مواردي كه تيرچه روي تير يا شناژ بتني قرار مي‌گيرد، جزئيات اتصال آن مطابق شكل‌هاي زير مي‌باشد.

333.jpg

- تكيه‌گاه فولادي

اندازه نشيمن تيرچه از لبه تكيه‌گاه فولادي به سمت داخل بايد از طريق محاسبات تعيين شود، اما توصيه مي‌گردد در هيچ حالتي كمتر از 2 سانتيمتر نباشد. جهت اطمينان در هنگام نصب و همچنين يكپارچگي سقف و اسكلت، انتهاي تيرچه بايد به تكيه‌گاه جوش شود. طول اين جوش حداقل 5 سانتيمتر و بعد آن حداقل 3 ميليمتر است.

444.jpg

 

مراجع: ایرانسازه + نیازیت سقف (http://www.niazit-ceiling.com/)

Share this post


Link to post
Share on other sites

aramiss    28

Super Moderators

در کل می توان این خصوصیات را برای سقف سبک نیازیت برشمرد

1- مقاومت بسیار بالا هنگام وقوع زلزله به علت عدم نفوذ بتن در جان تیرچه و انعطاف پذیری ساختمان تیرچه 2- امکان اجرا در دهانه های بلند 3- عدم بروز لرزش در سقف به علت وجود مقطع مخطلف بتن وفولاد در ناحیه یال بالای تیر

3-عـدم نيــاز بــه شمـع بنـدي

 

4-كاهش مصرف بتن و وزن سقف

 

5-يكپـارچـگـي سقف و اسكـلت

 

6-پــاييـن بـودن تنـش در بتـن

 

7-حـذف رد فــولاد زيـر سقـف

 

8- سـهــولــت اجــراي داكـت

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...