Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

  • پرسش و پاسخ
  • آموزش و مقالات
  • فیلم و تصاویر
izadpanah

بخش کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) در شرکت بادبند:

Recommended Posts

izadpanah    45

Administrators

 

برگرفته از سایت شرکت بادبند:

 

شرکت بادبند جهت ارتقای اهداف کیفی و به منظور هماهنگ نمودن مدیریت کیفیت خود با استانداردهای موجود، دستیابی به اصول مدیریت کیفیت را در رأس برنامه های خویش قرار داده است.

بر اساس استانداردهای موجود کلیه موارد QC و QA از طریق تهیه مدارک شامل فرم ها و اطلاعات جمع آوری شده قابل ارزیابی است. بدین ترتیب اولین اقدام این واحد جهت هر پروژه، تهیه طرح کیفیت بر اساس نوع آن خواهد بود.

 

 

 

 

طرح کیفیت به عنوان سند اصلی جهت QC و QA بوده و شامل موارد ذیل است :

1 - طرح کنترل کیفیت QC Plan

2 - دستورالعمل های مربوط به بازرسی

3 - فرآیند هماهنگی بین بخش QC و QA با سایر بخش ها

4 - اسناد کنترلی به منظور ضمیمه در پرونده نهایی پروژه

5 - فرم های مربوطه همچون گزارش بازرسی ، فرم اجاره نامه ، فرم تأییدیه

6 - موارد بازرسی بنا به مشخصات فنی کار

7 - خرید مصالح

8 - تأییدیه عملکرد ماشین آلات

9 - روش های تضمین کیفیت

 

 

 

دلایل تشکیل واحد QC و QA :

1 - ارزیابی تهیه کنندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران جزء

2 - ارزیابی خدمات ارائه شده به کارفرما

جذب نیروی ماهر در شرکت بادبند بوسیله افراد مشخص انجام شده و سطح دانش و تجربه و اطمینان از توانایی های آنها عامل اصلی در استخدام می باشد .

فرم های QC و QA در طول پروژه جهت ایجاد کیفیت خدمات تهیه شده و کلیه نقطه نظرات کارفرمایان محترم در آن لحاظ می گردد .

انتخاب گروه های بازرسی با انگیزه رسیدن به عملکرد مطلوب سرلوحه مدیریت کیفیت می باشد .

 

 

 

 

ارتباط و وظایف گروه های بازرسی به شرح ذیل مشخص می شود :

نقطه توقف :

بخش هایی از فعالیت های کنترلی که باید در حضور شخص بازرس انجام گیرد نقاط توقف هستند در اینگونه موارد بدون حضور بازرس، بازرسی یا هر فعالیت دیگر انجام نخواهد شد.

 

 

 

بررسی موضعی :

در این گونه موارد کارمندان یا بازرسان QC و QA می توانند به طور اتفاقی کار را مورد بررسی قرار دهند. عملیات اجرایی در اینگونه موارد دارای تداوم بوده و برای بازرسی متوقف نخواهند شد.

 

 

 

بازبینی مدرک :

گاهی اوقات بازرسان باید مدارک ارائه شده توسط واحد QC و QA سازنده تجهیزات و تولید کننده مصالح و یا پیمانکاران جزء را کنترل کنند. بازرسان می توانند تولید یا خدمات را به عنوان یک بررسی موضعی مورد بازبینی قرار دهند و گواهینامه لازم را تأیید و امضاء نمایند .

 

 

 

پرونده نهایی :

منظور از جمع آوری مدارک و تشکیل پرونده نهایی آن است که مجموعه ای کامل از اسناد مربوط به بازرسی کارها و تجهیزات، طرح کیفیت (QP) تأیید شده و سایر مدارک و گواهینامه ها فراهم آید.

 

 

همچنین پرونده نهایی شامل گزارش خاتمه ای شامل موارد زیر می باشد :

1 - نتایج تأیید شده گزارشات تجزیه شیمیایی مواد و آزمایشات فیزیکی لازم

2 - گزارش های هفتگی و ماهیانه

3 - گزارش مسئولین دستگاه ها

4 - گواهینامه ماشین آلات برای کار مرتب و تنظیم بودن آنها .

5 - ایرادات و عدم انطباق کارها با مشخصات فنی و نتیجه کار بخش مهندسی

6 - گواهینامه مواد خریداری شده

7 - نتایج گزارشات تأیید شده خواص مکانیکی و گزارشات آزمایشگاهی

این اسناد می توانند شامل دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرای کار نیز باشد و به روش هایی برای ردیابی و سابقه مصالح ، تجهیزات و یا عملیات اجرایی انجام گرفته اشاره کند. در این سیستم کارفرما می تواند از کیفیت مصالح مطرح شده و نیز روند کنترل اطمینان حاصل نماید.

 

 

 

ارتباط و هماهنگی :

ارتباط و هماهنگی بین مراحل مختلف فرآیند QC و QA در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است . در رابطه با این نمودار توضیحات ذیل ارائه می گردد:

 

 

 

 

دعوتنامه بازرسی :

به منظور حضور و نظارت بازرسان، دعوتنامه ای توسط تولیدکننده یا فروشنده و یا مجری عملیات، برای واحد QC و QA ارسال می شود و بازرس مربوطه، طرح ها، استانداردها، مشخصات فنی و اقدامات کنترلی لازم را بر اساس طرح کنترل کیفیت تهیه می نماید.

 

 

 

گزارش :

گزارش ها توسط بازرس امضاء شده و برای مدیریت QC و QA ارسال می گردد و بعد از تأیید یا اصلاح برای کارفرما و فروشنده یاتولیدکننده یا مجری عملیات جهت پیگیری موارد اصلاح شده ارسال خواهد شد.

 

 

 

گواهینامه :

بعد از ممیزی و تأیید انطباق مصالح ، تجهیزات عملیات اجرایی و سایر خدمات با مشخصات و استانداردها، بازرس گواهینامه ها را امضاء کرده و سپس برای کارفرما ارسال و یک نسخه نیز به پرونده نهایی ضمیمه می نماید .

 

 

 

مجوز ترخیص :

گواهینامه امضاء شده امکان صدور امضاء برگه ترخیص را برای تولید کننده به منظور بارگیری و حمل تجهیزات و یا برای مجری عملیات جهت تحویل عملیات اجرایی انجام گرفته بوجود خواهد آورد.

Go to Top

 

ارتباط و هماهنگی بین مراحل مختلف QA/QC

QC-ft-QA-Relation.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...