Jump to content
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

شاپ دراوینگز دات آی آر

اولین انجمن تخصصی سازه های فلزی و شاپ دراویینگ در ایران از سال 1389 تا کنون

 • پرسش و پاسخ
 • آموزش و مقالات
 • فیلم و تصاویر

Recommended Posts

karen-co    0

Members

موارد استفاده تست VT

تست جوش VT بعد از جوشکاری و قبل از انجام دیگر تست های غیر مخرب جوش مانند <a href="https://https://karenweld.com/بازرسی-مایع-نافذ-pt/">تست جوش PT</a> ،  <a href="https://karenweld.com/تست-جوش-mt/">تست جوش MT</a> ، تست جوش  UT ، تست جوش RT  و..... به عنوان اولین و مهمترین بازرسی می باشد .

پروسه انجام تست چشمی جوش

بازرسی جوش مطابق با طرح کنترل کیفیت پروژه (QCP) در سه مرحله اصلی شامل قبل، حین و پس از جوشکاری و به شرح زیر انجام می شود. 

 1. بازرسی قبل از جوشکاری

  • بررسی و مطالعه نقشه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی پروژه

  • بررسی روش جوشکاری (WPS) و تاییده آن (PQR) و صلاحیت جوشکارها (WPQ)  

  • تعیین و استقرار ایستگاه‌های  بازرسی (Hold Point)

  • بررسی مدارک مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری و مطابقت آن با اسناد پروژه

  • بازرسی کیفیت و نحوه انبارش مواد اولیه و مواد مصرفی جوشکاری

  • بازرسي محلهای برشکاری ، مونتاژ و همراستايي اتصالات شامل : ضخامت، ابعاد قطعات برشکاری شده ، زاويه شيار ، فاصله شكاف ريشه ، همراستايي اتصال ، پشت بند ، تميز كاري اتصال ، خال جوش ها ، دمای پيش گرم(در صورت نیاز) و ...

 2. بازرسی حین جوشکاری

  • کنترل دمای پیش گرم و بین پاسی

  • کنترل انطباق کار با روش جوشکاری WPS 

  • بازرسی کیفیت پاس ریشه جوش

  • بازرسی لایه‌های جوش و تمیز کاری بین پاسی

  • کنترل دمای بين پاسي

  • کنترل ترتیب و توالی جوشکاری

  • بازرسي نحوه شیار زنی طرف دوم قبل از جوش پشت درز (جوشهاي دو طرفه يا جوش پشتي)

  • بررسی اجرای تستهای غیرمخرب و یا عملیات حرارتی بین پاسی

 3. بازرسی بعد از جوشکاری

  • بازرسي كيفيت سطح و در صورت دسترسی ریشه جوش و شناسایی ناپیوستگیهای ظاهری مانند : تخلخل،  ذوب ناقص ، نفوذ ناقص، بريدگي كنار جوش، عدم پرشدگي، سررفتگي، ترك، گرده اضافی جوش، ناخالصي های فلزي و غير فلزی، پاشش، لکه قوس و . . . بر اساس معیارهای پذیرش پروژه 

  • اندازه گیری و کنترل ابعاد جوش بر اساس نقشه های جوشکاری و روش جوشکاری

  • کنترل ابعادي قطعات ساخته شده بر اساس نقشههای کارگاهی و استاندارد کاربردی 

  • بررسي اجرای الزامات بعدي مانند آزمایشهای غیر مخرب و یا عملیات حرارتی درصورت نیاز

  • پی گیری تعمیرات در صورت نیاز و انجام بازرسی مجدد

  • تهیه و ارایه گزارش بازرسی چشمی جوش

تفسير و گزارش بازرسی چشمی جوش VT

ارزيابي بر اساس ناپیوستگیها و یافته ها بازرسی در مراحل سه گانه و معیارهای پذیرش انجام میشود و توسط بازرس سطح 2 تایید می شود.

Share this post


Link to post
Share on other sites

karen-co    0

Members

2 minutes ago, karen-co said:

موارد استفاده تست VT

تست جوش VT بعد از جوشکاری و قبل از انجام دیگر تست های غیر مخرب جوش مانند تست جوش pt و تست جوش  mt، تست جوش  UT ، تست جوش RT  و..... به عنوان اولین و مهمترین بازرسی می باشد .

پروسه انجام تست چشمی جوش

بازرسی جوش مطابق با طرح کنترل کیفیت پروژه (QCP) در سه مرحله اصلی شامل قبل، حین و پس از جوشکاری و به شرح زیر انجام می شود. 

 1. بازرسی قبل از جوشکاری

  • بررسی و مطالعه نقشه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی پروژه

  • بررسی روش جوشکاری (WPS) و تاییده آن (PQR) و صلاحیت جوشکارها (WPQ)  

  • تعیین و استقرار ایستگاه‌های  بازرسی (Hold Point)

  • بررسی مدارک مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری و مطابقت آن با اسناد پروژه

  • بازرسی کیفیت و نحوه انبارش مواد اولیه و مواد مصرفی جوشکاری

  • بازرسي محلهای برشکاری ، مونتاژ و همراستايي اتصالات شامل : ضخامت، ابعاد قطعات برشکاری شده ، زاويه شيار ، فاصله شكاف ريشه ، همراستايي اتصال ، پشت بند ، تميز كاري اتصال ، خال جوش ها ، دمای پيش گرم(در صورت نیاز) و ...

 2. بازرسی حین جوشکاری

  • کنترل دمای پیش گرم و بین پاسی

  • کنترل انطباق کار با روش جوشکاری WPS 

  • بازرسی کیفیت پاس ریشه جوش

  • بازرسی لایه‌های جوش و تمیز کاری بین پاسی

  • کنترل دمای بين پاسي

  • کنترل ترتیب و توالی جوشکاری

  • بازرسي نحوه شیار زنی طرف دوم قبل از جوش پشت درز (جوشهاي دو طرفه يا جوش پشتي)

  • بررسی اجرای تستهای غیرمخرب و یا عملیات حرارتی بین پاسی

 3. بازرسی بعد از جوشکاری

  • بازرسي كيفيت سطح و در صورت دسترسی ریشه جوش و شناسایی ناپیوستگیهای ظاهری مانند : تخلخل،  ذوب ناقص ، نفوذ ناقص، بريدگي كنار جوش، عدم پرشدگي، سررفتگي، ترك، گرده اضافی جوش، ناخالصي های فلزي و غير فلزی، پاشش، لکه قوس و . . . بر اساس معیارهای پذیرش پروژه 

  • اندازه گیری و کنترل ابعاد جوش بر اساس نقشه های جوشکاری و روش جوشکاری

  • کنترل ابعادي قطعات ساخته شده بر اساس نقشههای کارگاهی و استاندارد کاربردی 

  • بررسي اجرای الزامات بعدي مانند آزمایشهای غیر مخرب و یا عملیات حرارتی درصورت نیاز

  • پی گیری تعمیرات در صورت نیاز و انجام بازرسی مجدد

  • تهیه و ارایه گزارش بازرسی چشمی جوش

تفسير و گزارش بازرسی چشمی جوش VT

ارزيابي بر اساس ناپیوستگیها و یافته ها بازرسی در مراحل سه گانه و معیارهای پذیرش انجام میشود و توسط بازرس سطح 2 تایید می شود.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...